Zena Koleva Zena Koleva Потребител

Продажба под балансова стойност



Фирма е придобила недвижим имот през 2008 г. Сградата е въведена в експлоатация през 2007 г. Фирмата е ползвала данъчен кредит при покупката. През 2014 г. желае да го продаде на физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС. Данъчната оценка е два пъти по-ниска от балансовата стойност.

Възможно ли е сделката да се оформи като освободена и редно ли е а се избере данъчната оценка за оформянето й, с оглед спестяване на разходи?



Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 45 ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, доставката на сграда, която не е нова се смята за освободена.

  Според Допълнителните разпоредби към закона – нови сгради са тези, които към датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем, са на етап завършеност “груб стоеж” или не са изтекли 60 месеца, от датата, на която е издадено разрешение за ползване.

  В допълнение ще посоча също, че във връзка с доставката на сграда, която не е нова, законът дава право на избор дали да бъде облагаема или не(чл. 45 ал.7 от ЗДДС).

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Обърнете внимание, че след като сте ползвали данъчен кредит и ако извършите освободена доставка, то следва да коригирате данъчния кредит съгласно формулата, посочена в чл. 79 ал.6 от закона за данък върху добавената стойност.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->