Виолета Обрешкова Виолета Обрешкова обслужващ магазин

Тормоз от работодателяЗдравейте!

От няколко месеца от страна на моя управител търпя психически тормоз на работното си място. Получавам всекидневен натиск от страна на управителя си да напусна доброволно по взаимно съгласие работа. Аз съм самотна майка на малко дете. На трудов договор съм и нямам никакви наказателни становища от страна на работодателя.

Дали могат да ме уволнят? Какво трябва да направя, за да си запазя правото на финансово обезпечение и правото да отида на трудовата борса? При какъв вид на прекратяване на договора мога да се възползвам максимално от превилегиите от Бюрото по труда, които съм си изработила?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте.
  Казусът Ви е в сферата на Комисията за защита от дискриминация. Възможните нарушения тук са много. Може ли по-подробна информация за преглед в практиката на Комисията . Ако излагагането на фактите е притеснително-може на i-mail - kazimirc4@abv.bg. Бихте ли посочили възрастта на детето ?
  kazimirc4
 • Здравейте,

  Работодателят Ви може да Ви уволни по своя инициатива с предизвестие на следните основания:

  - закриване на предприятието;
  - закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  - намаляване на обема на работата;
  - спиране на работа за повече от 15 работни дни;
  - липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
  - когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
  - отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
  - когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
  - навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките;
  - когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  - промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
  - обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

  В такъв случай ще имате право на обезщетение в размер на 60% от среднодневното Ви възнаграждение за последните 24 календарни месеца преди прекратяването, в случай че сте била осигурена за поне 9 от последните 15 календарни месеца.

  Периодът, през който имате право да получавате обезщетението, зависи от осигурителния стаж, който сте натрупали през цялата си трудова кариера и е съответно:

  - за осигурителен стаж до 3 години - 4 месеца;
  - за осигурителен стаж от 3 до 5 години - 6 месеца;
  - за осигурителен стаж от 5 до 10 години - 8 месеца;
  - за осигурителен стаж от 10 до 15 години - 9 месеца;
  - за осигурителен стаж от 15 до 20 години - 10 месеца;
  - за осигурителен стаж от 20 до 25 години - 11 месеца;
  - за осигурителен стаж над 25 години – 12 месеца.

  При прекратяване с Ваше съгласие или по Ваша инициатива ще имате право на обезщетение в минималния му размер от 7.20 лв. на ден за период от 4 месеца.

  Ако сте майка на дете до 3-годишна възраст, се ползвате и с допълнителна закрила – работодателят трябва да получи разрешение от Инспекцията по труда, за да прекрати договора Ви поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване на обема на работата, липса на качества за ефективно изпълнение на работата, промяна на изискванията за изпълнение на длъжността или дисциплинарно уволнение.

  Работодателят няма законово основание да поиска от Вас да изразите против волята си съгласие за прекратяване на договора.

  Ако считате, че правата Ви са нарушени, Ви съветвам да се обърнете към Инспекцията по труда или да заведете съдебен иск.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 328, ал. 1 и чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, както и в чл. 54а, ал. 1, чл. 54б, ал. 1 и ал. 3 и чл. 54в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->