Biser Dimitrov Biser Dimitrov Потребител

Родител на дете със Синдром на ДаунКакви права има майка на дете със Синдром на Даун , ако работи ( медицинска сестра ) на дежурства ? Интересувам се какви права има в работата ??


Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно 162 от Кодекса на труда работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.
  Отпускът следва да бъде разрешен предварително от здравните органи (чл. 162, ал. 2 от КТ).
  Съгласно чл. 7 от Наредба за работното време, почивките и отпуските съгласието за полагане на нощен труд от майки с деца от 3- до 6-годишна възраст и от майки, които се грижат за деца-инвалиди, независимо от възрастта им, се дава в писмена форма. Съгласието може да се оттегли писмено най-късно 3 дни преди датата, от която работникът и служителят искат да преустановят полагането на нощен труд, освен при основателни причини, които налагат това да стане веднага.
  Съгласно чл. 8, ал. 5 от същата Наредба съгласието за работа при условията на удължено работно време от майките с деца от 3- до 6-годишна възраст и от майките, които се грижат за деца-инвалиди независимо от възрастта им, се дава в писмена форма за всеки отделен случай.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->