Красимира Грудева Красимира Грудева Потребител

Слаба капитализация и ОПРЗдравейте,

Фирмата е започнала дейност през 2013 с дялов капитал 100 лв. и заем от нефинансова институция в доста по-голям размер (от друга фирма). Начислени са лихви, но нищо не е плащано - нито главница, нито лихва, фирмата е на загуба преди разходите за лихви. След прилагане на нормативните (изчислителни) постановки на чл. 43, ал. 1 от ЗКПО за 2013 г. дружеството следва да извърши увеличение при данъчното преобразуване предвид регулирането на финансовите (лихвени) разходи по механизма за слаба капитализация.

Как това намира отражение в баланса и ОПР и по-точно правилна ли е операцията 123/497 със стойността на начислените лихви (6000 лв.) за да ми се равни крайната загуба от Годишната данъчна декларация с крайната загуба в ОПР?Отговори

 • Здравейте,

  Не е необходимо данъчната загуба да бъде равна на счетоводния резултат, посочен в ОПР. Преобразуванията на счетоводния финансов резултат с временни и постоянни данъчни разлики има за цел определяне на облагаемата данъчна основа и начисляване на корпоративен данък, който след това да се посочи в ОПР.

  Не трябва да съставяте посочената от Вас статия, тъй като данъчните преобразувания не намират отражение в ОПР. Те се правят единствено за целите на корпоративното подоходно облагане и определяне на дължимия данък и се посочват в Годишната данъчна декларация.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Здравейте,

  В допълнение ще посоча, че тъй като непризнатите лихви формират временна данъчна разлика и в следващите пет години е възможно обратно проявление, то Вие може да начислите отсрочен данъчен актив - Dt 123/ Ct 497 в размер на 10% от непризнатите разходи за лихви (600 лв. във вашия случай).Той следва да се начисли до степен, до която се очаква да има бъдещи данъчни печалби, срещу които да приспаднете намаляемата временна разлика.

  За справка СС 12 Данъци от печалбата, признаване на активи и пасиви по отсрочени данъци.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Благодаря Ви за изчерпателния отговор!
  Хубав ден
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->