Praktiker Praktiker

Трудово-правни отношения при смяна на собствениците на фирматаЗдравейте,

Фирмата, където работя има нов собственик. Чака се потвърждение от Комисията за защита на конкуренцията.

Трябва ли да подпишем нови договори, като предмета на дейност остава същия? Защитава ли законодателството служителите (ако новия собственик прецени да намали персонала) когато фирмата сменя собственик?Отговори

 • Здравейте. Съгласно трудовото законодателство трудовите правоотношения с работещите във фирмата се запазвати и при новия собственик.
  Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
  Чл. 123.от КТ гласи: (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:
  1. сливане на предприятия;
  2. вливане на едно предприятие в друго;
  3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;
  4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
  5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието;
  6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
  7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.
  (2) В случаите по ал. 1 правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател.
  Изхождайки от неофициалната "практика" при голяма част от българските работодатели, може да се очаква да се изискат молби за "преназначаване" в "новата фирма". Не го препоръчвам на работещите в нея.

  kazimirc4
 • Благодаря Ви!

  Ако може да коментираме и още един въпрос. Вярно ли е, че при създалата се ситуация, според законодателството новия собственик няма право да намалява, съкращава персонал, с изключение на Управители, а останалия персонал е защитен определен брой месеци?

 • Здравейте.
  Подобна ситуация съществуваше при приватизацията на предприятията в страната. Беше предмет на договорености между страните при придобиването.
  Не виждам рационалният момент от гледна точка на новия собственик да се задължи в тази посока. Теоретично е възможно, но трябва да имате вътрешна информация за такава договореност.
 • Здравейте.

  Съгласен съм с колегата, който доста изчерпателно ви е отговорил.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->