Нели Ненчова Нели Ненчова Потребител

Осчетоводяване на разходи за проектКак да осчетоводя всички разходи направени по изготвянето на проект за реконструкция на част от жилищна сграда - за проектант, както и таксите за документите (виза, скица и други разрешителни)?Отговори

  • Здравейте,


    Съгласно Счетоводен стандарт 16 - Дълготрайни материални активи, с последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи трябва да се признават за разход в периода, през който са направени.

    Поздрави,
    Адриян Велчев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->