Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

4.3.2. Деклариране на Прекратяване на ТД

Публикувано на: 27.12.2010

Изготвяне на уведомление по чл. 62 ал. 4

Без значение какво е основанието за прекратяване на трудовия договор, работодателят е длъжен, в седемдневен срок от неговото прекратяване, да уведоми за това органите на НАП. Уведомяването прекратяване на Трудов Договор става с изготвяне на Уведомление по чл. 62 ал. 4 от КТ. В досието на лицето задължително се пази копие от завереното уведомление, както и копие от справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62 ал 4 от КТ.


Деклариране

Задължението на работодателя е да подаде уведомление по чл. 62 ал. 4, при прекратяване на трудовото правоотношение, в срок от 7 дни, от датата на прекратяването на договора.Коментари

-->