"Дянкова консулт" ЕООД "Дянкова консулт" ЕООД

Ползване на данъчен кредит от фактури по опис при регистрация по ДДСАко сега регистрирам фирмата по ДДС и има доста активи от преди датата на регистрацията, за които искаме фирмата да ползва данъчен кредит, и съответно подадем опис в законоустановения срок, дали би било законосъобразно , част от активите да включа в дневника за покупки в следващия месец, други в по-следващия и така до 12 месеца?

Ако включа всички активи от описа в един месец - ще има една голяма сума ДДС за възстановяване. Ако включвам по няколко актива от описа всеки месец постепенно до изчерпването им в следващите 12 месеца - фирмата няма да иска възстановяване на голяма сума ДДС, а напротив - всеки месец даже ще внася ДДС, макар и по-малки суми.

Разсрочването на ползването на данъчния кредит от описа на наличните активи ще намали и работата по администрирането на това право, което има данъчно задълженото лице с регистрацията си и с ползването на ДДС за активи, закупени преди регистрацията и налични към датата на регистрация, и ще спести паричен ресурс на данъчната администрация.

Потърсих данъчна и съдебна практика, но не намерих такава. А в ЗДДС и в ППЗДДС няма ясен отговор. Но мисля, че ако данъчния документ, даващ право на ДК е фактурата /а не описа/, то не би следвало да се създава пречка тези фактури да бъдат описвани през различни периоди, ако са част от един опис. Не става дума за ползване на ДК за 1/3 от сграда или автомобил, а за фактури за отделни машини и оборудване като цяло.

Знам текста на чл.75 ал.2. Но разчитам на Вас да направите коментар дали това право "... през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите 12 данъчни периода"......дали е задължително, дали не могат да се ползват общите правила в ЗДДС правото на ДК да се ползва в рамките на 12 данъчни периода.

Желая Ви ползотворна работа!Отговори

  • Здравейте,
    Напълно съм съгласен със описаните от вас обстоятелства и факти. Моето становище е, че имате право да използвате данъчният кредит на придобитите активи преди датата на регистрация по ЗДДС, или в данъчният период на регистрацията, или в един от следващите данъчни периоди. В закона няма ограничение използването на на данъчният кредит по различните активи да стане в един данъчен период, като може да използвате данъчният кредит по всеки отделен документ в различен данъчен период.
    Задължително условие е да спазите срока за подаване на описа на налични активи - 45 дена от датата на регистрация по ЗДДС.
    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->