Дияна  Димитрова Дияна Димитрова дефектоскопист

Прекратяване на трудово правни отношения от страна на работник/служителПри наличие забавяне на изплащане на цялото възнаграждение, знам че мога да прекратя ТПО по чл 327, ал1 т2 от КТ. Проблема е, че съгласно трудовият ми договор, работодателят е длъжен да изплаща възнаграждението ми веднъж месечно до 15-то число на следващия месец от заработването, а реално плащанията на цялата ми заплата през последните 2 год, се извършва от 22 до 31 число. С това системно забавяне и неспазване на уговорката, работодателя ми нанесе имуществени и не имуществени вреди.

Мога ли при това положение да напусна по чл. 327. ал1 т.2 и ако отговора е положителен, имам ли право на обезщетение по чл. 221?Отговори

  • Здравейте,

    Възнаграждението се изплаща до изтичане на уговорения в трудовия договор срок за плащане. В закона не е определен срок, след уговорения в трудовия договор, след изтичането на който възнаграждението се счита за забавено. По тази причина съм на мнение, че дори при забава от само един ден, работника може да се възползва от правото си за едностранно прекратяване без предизвестие. Тоест ако в трудовия договор е определен срок за плащане - 15-то число на месеца следващ месеца, за който се отнася възнаграждението, още на 16-то число на следващия месец то ще се счита за забавено.
    В тази връзка, моето мнение е, че можете да използвате разпоредбата на чл. 327 ал. 1 т.2 от Кодекса на труда и да прекратите едностранно трудовото си правоотношение. В този случай работодателят ще ви дължи обезщетение за не-спазения срок на предизвестие такъв, какъвто е уговорен в трудовия договор.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->