Мария Рахманлиева Мария Рахманлиева Потребител

Сравнителен анализ на стандартиКаква е разликата между МСС за малки и средни предприятие 19 ,, Бизнес комбинации'' и НСС за малки и средни предприятия 22 '' Отчитане на бизнес комбинации'' ?Отговори


 • Здравейте,

  Предполагам, че имате предвид каква е разликата между МСФО 3 Бизнес комбинации и НСС 22.

  Основните различия между двата са стандарта са:

  • МСФО 3 Бизнес комбинации изисква всички бизнес комбинации да се отчитат по метода на покупката, тъй като се третират като придобивания (пар. 17). СС 22 - Отчитане на бизнес комбинации възприема два вида бизнес комбинации в зависимост от това дали може да се идентифицира придобиващо предприятие или не: придобиване и обединяване на участия, за които съответно се прилагат различни методи на отчитане - метод на покупката и метод сливане на дялове.

  • Според СС 22 - Отчитане на бизнес комбинации може да се признае провизия за предстоящо преструктуриране към датата на бизнес комбинация (както в стария МСС 22). МСФО 3 Бизнес комбинации не разрешава това.

  Повече информация можете да откриете на последващия линк:
  http://balans.bg/528-msfo-3-ae-biznes-kombinacii-ae-rezume/

  Поздрави,
  Ивелина Георгиева
 • А според Вас,кой е по-добре да се прилага?
 • Здравейте,


  Ако предприятието изготвя и представя финансовите си отчети на база МСС ще се приложи МСФО 3 и съответно НСС 22 при НСФОМСП.

  От така зададения въпрос няма как да вземем отношение прилагането на кои стандарти е по - удачно.

  Имайте предвид, че


  • Годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от предприятията, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:
  1. балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.;
  2. нетни приходи от продажби за годината - 15 млн. лв.;
  3. средна численост на персонала за годината - 250 души.

  • Новообразуваните предприятия изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия за годината на възникването им и за следващата година.

  • Предприятие, което през един отчетен период е изготвило и представило годишния си финансов отчет на базата на Международните счетоводни стандарти, не може да прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

  Повече информация относно кои Предприятия задължително прилгат МСС и кои могат да прилагат НСФОМСП можете да прочете в Закона за Счетоводството , глава пета.


  Поздрави,
  Ивелина Георгиева

 • Задачата ми е на направя сравнение между международните стандарти за МСП и националните такива. Затова ме интересуваше раздел 19. Благодаря Ви за отговорите
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->