Александра Иванова Александра Иванова служител човешки ресурси

Граждански договориЗдравейте,
Моля за Вашето компетентно мнение и помощ за следният случай:

Сключени три граждански договори за консултански услуги на 02.09.2013 г., като плащането става след приключване на работата - 28.02.2014 г.

1. Първият договор е с лице, осигурено по трудово правоотношение върху сумата от 410.00лв.месечно на 28.02.2014 г. получава сумата 1588 лв./ по гражданския договор /

2. Вторият договор е със самоосигуряващо се лице, осигуряващо се върху 420.00 лв.месечно.На 28.02.2014 г.получава 1584 лв.

3. Третият договор е със собственика на фирмата, който също внася осигурителни вноски месечно върху 420.00 лв. и на 28.02.2014 г.получава 1287 лв.

Какви документи трябва да оформи фирмата - платец на дохода, какви осигурителни вноски и данъци да внесе и в какъв срок, как би следвао да се подаде декларация 1 и 6 и в какъв срок ?

Периодът на договора е 02.09.2013 г. - 28.02.2014 г. Датата на плащане е 28.02.2014 г.

Благодаря Ви !Отговори

 • Здравейте,

  Данните, които предоставяте са много общи поради което ще ви дам само насоки за изготвяне и подаване на декларации 1 и 6.

  За първия договор изготвяте декларации 1 за всеки месец, през който е полаган труда. Декл. 6 също за всеки месец, в случай че за лицето се внасят осигурителни вноски като осигурено лице по извънтрудови правоотношения.

  За втория договор изплащате договорената сума без да подавате декл 1 и 6 нито издавате сметка за изплатени суми. Това е така тъй като. когато лицето е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство писмено пред платеца на дохода, сметка за изплатени суми не се попълва. Изплащате договорената сума в пълен размер и осчетоводявате договора със самоосигуряващото се лице.


  За третия договор съм на мнение, че не може да бъде сключен граждански договор между търговско дружество и неговия собственик. По скоро тук ще имаме хипотезата - изплащане на възнаграждение за положен личен труд от собственик или съдружник в търговско дружество. Тази хипотеза е със съвсем различен ред на облагане от реда на облагане по извънтрудови правоотношения.

  В случай, че се нуждаете от допълнителна консултация по изготвяне на договорите и декларациите можете да се свържете с мен посредством формата за контакти на сайта.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->