Mariyan Todorov Mariyan Todorov счетоводител

Минимален осигурителен прагЗдравейте

Интересувам се коя част от възнаграждението влиза в мин. осиг. праг? С други думи, може ли основната заплата да е по-малка от мин. осиг. праг?

Като имате предвид че има и доп. възнаграждение с което вече достигаме до мин.осиг.праг.Отговори

 • Здравейте,

  Минималния осигурителен праг се отнася за изчисляването на осигурителните вноски и по принцип не е обвързан с работната заплата. Тоест осигурителните вноски за месеца не могат да бъдат изчислени върху по-малко от минималния осигурителен доход.
  Работната заплата е нещо, което се договаря при сключването на трудовия договор. Тя не може да бъде по-малка от минималната работна заплата за страната, която в момента е 340.00 лв.
  Според мен няма пречка договорената, с трудовия договор, основна работна заплата да бъде по-малка от минималния осигурителен доход за длъжността.
 • До Георги Димитров (Експерт)
  Здравейте.
  Верно е, че чрез "черните ведомости" всичко може да се направи. Но съм любопитен как го виждате официално и законно !Защото:Какво казва....
  НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
  Чл. 1.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 - 157, 159, 161, 162, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
  А също и как се намалява индивидуалната РЗ - чл.272 от КТ ?

  kazimirc4
 • Здравейте г-н Халачев,

  Няма спор, че осигурителните вноски се дължат върху полученото, начисленото и неизплатено или неначислено възнаграждение но, върху не по-малко от минималния осигурителен доход и върху не повече от максималния осигурителен доход. Минималните и максималния осигурителен доход са определени в Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година. Тук обаче говорим само за осигурителен доход, върху който се правят осигурителни вноски.
  Що се отнася до работна заплата, тя се договаря с трудовия договор и не може да бъде по-малка от определената минимална работна заплата за страната. Не виждам пречка обаче тя да бъде по-малка от минималния осигурителен доход. Ако смятате, че има пречка моля изложете вашето мнение!
 • Бих искала да Ви помоля за малко помощ. Имам нова длъжност във фирмата си - търговски представител. Когато я въведа в програмата с НКПД 33223003 и код по КИД 4719, заедно с осигурителен доход 470лв. ми излиза съобщение, че осиг. сума е по-малка от осиг. доход за длъжността. Къде греша? Кой ми е МОД? Благодаря Ви.
 • Здравейте,

  МОД се определя според Приложение 1 към ЗБДОО за съответната година.
  Първо трябва да определите основната ИД за предприятието и възоснова на нея да определите кой ред от таблицата се прилага за вас.
 • Здравейте,
  Продавач-консултант съм и ме осигуряват на 520лв., но когато ми изчисляват заплатата я смятат на 470лв. Може ли да ми кажете, от къде идва тази разлика, защото когато постъпих на работа, уговорката с работодателя беше, осигуровките да са за негова сметка. Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->