Мария Георгиева Мария Георгиева Потребител

Освобождаване от работа поради съкращение на длъжносттаРаботя в частна фирма от 11г. и ми съобщиха, че съкращават длъжността ми и се налага да ме освободят. Не са ми дали предизвестие, нито заповед за съкращение все още. Срока за предизвестие и от двете странни е уговорен на 90 дни.

По кой член ще бъда съкратена и мога ли да ползвам обезщетение от борсата? Ако е да, колко месеца и какъв процент обезщетение ще вземам, след като имам стаж 18г. 8 м.?

Как да процедирам , за да не бъда ощетена или неправомерно съкратена?Отговори

  • Здравейте,

    При съкращаване на щата (съкращение на длъжността) се използва чл.328, ал. 1 т.2 предложение 2-ро от Кодекса на труда.
    При прекратяване на това основание работодателят иска разрешение от Инспекция по труда, когато работничката или служителката е майка на дете до 3 години. Освен това, при прекратяване поради съкращаване на щата, работодателят дължи обезщетение за оставане без работа за период не по-голям от един месец, след датата на прекратяване по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ.
    Прекратяването поради съкращаване на щата става с писмено предизвестие от страна на работодателя. В случай, че работодателят не спази срока на предизвестие той ще дължи обезщетение и са неспазения срок на предизвестие.

    При прекратяване на това основание ще имате право на обезщетение за безработица за максимален срок и максимален размер. Размера и периода на изплащане се определя за всеки конкретен случай, като се вземат предвид много фактори като - осигурителен доход, стаж с осигуровки във фонд безработица, ползвано обезщетение през предходни месеци и т.н.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->