Даниела Гърбева Даниела Гърбева Потребител

Признава ли се за данъчни цели неустойка по договорЗдравейте,

Начислената неустойка по договор между фирми (начислена на базата на допълнително споразумение към договора, без издаването на фактура) участва ли в преобразуване на счетоводния фин. резултат като увеличение? Дали този вид неустойка се отнася към неустойките по чл. 26,т.6 от ЗКПО?

Благодаря предварително за Вашият отговор!Отговори

 • Здравейте,


  След като това е неустойка между фирми това е признат разход по ЗКПО и не следва да се преобразува счетоводния финансов резултат. Чл.26 ал.6 се отнася за начислени глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативните актове, както и лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • Здравейте,
  Неустойките, платени в процеса на търговската дейност на фирмата, в резултат на неизпълнение на задълженията по търговски договор, не влизат в хипотезата на чл.26 т.6 от ЗКПО. Той се отнася за разходи за начислени глоби, конфискаци, други санкции за нарушаване на нормативни актове и лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения, т.е само за санкциите, дължими към републиканския и общинските бюджети.
  Но въпросът Ви може да се разглежда и по-широко, що се отнася за възможностите за третиране на изплатени лихви и неустойки по търговски договори като данъчно непризнати разходи.
  Във всеки конкретен случай трябва да изследвате дали въпросните лихви или неустойки не влизат в хипотезата на чл.26 т.11 от ЗКПО - скрито разпределение на печалбата. Най-често в тази хипотеза влизат случаите на сделки със съдружници и свързани лица, чиито условия се различават от пазарните, но е възможно така да бъдат третирани и сделки между несвързани лица, които отговарят на критериите за скрито разпределение на печалбата.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->