Антония Христова Антония Христова Потребител

Счетоводно приключванеЗдравейте,

Тази година завършвам с данъчна загуба 303 лв. Имам данъчна амортизация 203 лв. и счетоводна амортизация 203 лв., като активът се отписва тази година от данъчния аморт. план, напълно се амортизира за данъчни и счетоводни цели, но продължавам да го ползвам.

Трябва ли счетоводно да отразя времените разлики, които се формират от амортизациите, защото ефекта върху счетовдния резултат е нулев? Данъчната загуба от тази година с какви сметки трябва да я запиша, защото се формира времена данъчна разлика? И ако догодина имам данъчна печалба с която мога да покрия загубата от тази година, то какви операции трябва да взема относно загубата (формираната данъчна разлика, с която догодина при евентуалната данъчна печалба ще бъде намалена с тази загуба)? И ако имам догодина пак данъчна загуба от 200 лв. например какви счетоводни записвания ще се напряват?Отговори

 • Данъчната загуба намира отражение в дебита на сметка 123. Ако чрез решение на общото събрание се реши данъчната загуба да бъде оставена като непокрита загуба от минали години, счетоводната операция трябва да бъде 121 / 123. Така в дебита на сметка 121 ще стои записана загубата. Същата сума трябва да запишете в част шест, справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби, за да имате право през следващите 5 години да пренасяте данъчните загуби и с тях да намалявате данъчната печалба.

  Ако през следващата година фирмата има печалба 1000 лв., а загубата от предни години е 400 лв., то вие ще имате кредитно салдо по сметка 123 - 1000 лв. и дебитно салдо по сметка 121 - 400 лв. Счетоводната операция ще бъде 123 / 122 - 1000 лв. и 122 / 121 - 400 лв. За тези операции също трябва да има решение на общото събрание.
 • Здравейте,
  въпросът ми е свързан с ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
  Издали сме фактура м.02.2008год. -като подизпълнители на проект, за който главния изпълнител твърди, че няма да получи плащане.
  -Кога ще признаем разход- при приключване на 2013 год., или на 2014 год?
  -Какъв документ е достатъчно да имаме от клиента ни /главния изпълнител/?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->