Pavlina Mincheva Pavlina Mincheva Потребител

Апортна вноска в ООД от съдружникДвама съдружници в ООД извършват търговска дейност.Единият от тях притежава като физическо лице сграда, която иска да "внесе" в дружеството, тъй като се предвижда да се извърши основен ремонт на сградата с цел отваряне на нов търговски обект.Тъй като не искам да увеличавам основния капитал, въпросът ми е:

1.Какви счетоводни записвания трябва да се направят за да се заприходи сградата в активите на фирмата?

2.Заприхождаването на имота по данъчна оценка ли да бъде, или е необходима оценка от оценител?Отговори

 • Здравейте,
  Мога да отговоря само на втория Ви въпрос, тъй като първият не е от моята компетентност.
  Съгласно чл. 72, ал. 2 от ТЗ апортната вноска се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Заключението се представя в търговския регистър със заявлението за вписване.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->