Полина Василева Полина Василева счетоводител

Прекратяване на трудов договор без предизвестиеАко пусна молба за прекратяване на трудовия договор,който е сключен /чл.67,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 - 6м.изпитателен срок с 1 м. предизвестие в полза на работодателя/ по чл.327,ал.1 т.2 /за не изплащане на време на трудовото ми възнаграждение/ има ли някакъв срок, колко дни трябва да е забавата на изплащането и мога ли да си тръгна веднага без да има последствия за мен?


Отговори

  • Здравейте,

    За да се определи дали има основание да се приложи разпоредбата на чл. 327, ал. 1, т. 2 трябва да се отчетат уговорките в трудовия договор и най вече как и в какви срокове е уговорено изплащането на трудовото възнаграждение.
    В случай, че е уговорено възнаграждението да се изплаща на два пъти (аванс и заплата), и едната част от него е платена, считам че няма да има основание за прилагане на чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ. Когато обаче изплащането на възнаграждението е уговорено наведнъж, може да възникне основание за прилагането на чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ.
    Още един важен момент за определяне правото на прилагане на тази разпоредба на трудовия закон е - дали в договора е определен срок за изплащане на възнаграждението. В случай, че има уговорен такъв срок считам, че забавата, дори от само един ден, е основание за прилагането на чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->