Гергана Стойчева Гергана Стойчева Потребител

Освободена доставкаЗдравейте,

Дружество е продало апартамент /ДА на фирмата/ на физ. лица през 2013г. Издадена е фактура за продажбата с нач. ДДС по нея, но сделката е можело да бъде и освободена. Можем ли сега да направим корекция по тази фактура в дневника и да си върнем това ДДС и как?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно Указание изх. №91-00-261/04.09.2007г. на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите правото на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС може да се упражни чрез посочване на размера на данъка във фактурата за продажбата или чрез посочване в основанието на фактурата доставката да бъде облагаема.
  Съгласно становище на НАП по запитвания с вх. № 96-00-781/ 28.11.2012г. и вх.№20-21-280/ 05.12.2012г. следва да се приеме, че лицето е упражнило правото си на избор доставката да бъде облагаема и когато лицето не е посочило във фактурата основанието за неначисляване на данък, съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 12 от ЗДДС. В този случай се приема, че данъкът е включен в цената /чл. 67, ал. 2 от ЗДДС/.
  Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават, но ако са съставени погрешно или са поправени, те се анулират и се издават нови
  Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗДДС за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
  В тази връзка следва да съставите протокол съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗДДС и да коригирате фактурата, като посочите в нея изрично, че доставката е освободена, на основание чл. 45, ал.7 от ЗДДС, във връзка с ал. 3.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->