Sabina Marinova Sabina Marinova servitior

Уволение без предизвестиеКогато съм на безсрочен трудов договор шефа ми има ли право да ме уволни от днес за утре без предизвестие дори и дисциплинарно?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Според разпоредбите на Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато:

  работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

  на работника или служителя бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен;

  служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

  работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

  работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;

  работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа;

  с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

  Също така работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.

  Освен в изброените случаи, ако договорът е със срок на изпитване до изтичане на срока за изпитване работодателят може да прекрати договора без предизвестие.

  Във всички останали случаи работодателят е длъжен да отправи предизвестие или да поиска Вашето съгласие за прекратяване на договора.  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 71, ал. 1 и чл. 330 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->