Елеонора Константинова Елеонора Константинова служител

Преобразуване по ЗКПОЗдравейте,
Бих искала да се консултирам с Вас по следния казус:

Начислено възнаграждение по ДУК за м. декември например 800 лв. + осигуровки за сметка на работодателя -148 лв.,същото изплатено м. януари 2014г.Съгласно чл.42 ал.1 от ЗКПО увеличавам резултата със сумата -948 лв. за 2013г.През 2014 г. признавам този разход ,но сумата вече не е 948 лв.,а 627 лв.например/т.е от 800 лв.като приспадна задължителните осигуровки и данък се получава чистата сума за изплащане/-чл.42 ал.3 ЗКПО.

Моля зя вашето съдействие!Отговори

 • В допълнение искам да попитам актив по отсрочен данък за тази намаляема временна разлика от 948 лв. възниква ли?
 • Здравейте!

  Съгласно чл.42 ЗКПО (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
  Във Вашият случай ще възникне временна разлика,като със сумата на начисленото, но неизплатено възнаграждение и начислените задължителни осигурителни вноски, следва да увеличите финансовия резулат от текущата година.
  Като отражението на посочената временна разлика през следващата година ще има обратно прояление, т.е. със същата сума ще намалите финансовия си резултат.

  Поздрави,
  Хубевина ИЛиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->