Полина Василева Полина Василева счетоводител

Покриване на загубаДружество ЕООД с основен капитал 100 лв. и натрупана загуба 50 000 лв. от предходни години (2012 и 2013). Мога ли да взема следните операции безтова да е необходимо да се вписва в Търговския регистър?

503/101-50 000
101/121-50 000
493/503-50 000
Съответно ще има решение на дружеството.

Благодаря Ви предварително!Отговори

 • ЗАГУБИ СЕ ПОКРИВАТ САМО, КОГАТО ФИРМАТА РЕАЛИЗИРА ПЕЧАЛБА, КОГАТО ИМА НАТРУПАНИ РЕЗЕРВИ, ИЛИ КОГАТО СЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ДА СЕ ВНЕСЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ. Сметка 101 не се пипа без решение и без регистрация в ТР.Такива счетоводни записвания не могат да се направят. Така мисля аз.
 • Здравейте,

  Капиталът на дружествата с ограничена отговорност се увеличава само с решение на общото събрание/едноличния собственик, което задължително се обявява и вписва в Търговския регистър.

  Във Вашия случай Търговския закон дава възможност да се направят допълнителни парични вноски от съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви, но най-често в практиката те биват безлихвени.

  Счетоводно операцията се отразява със статията:
  Дт Парични средства
  Кт Задължения към собствениците/съдружниците.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 134 и чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->