Полина Василева Полина Василева счетоводител

Функционираща фирма на загубаФирма /ЕООД/ с ОК -100 лв. съществуваща от две години и половина с дейност услуги към 31.12.2013г е генерирана загуба от 50 000 лв., няма задължения към никой /доставчици, персонал ,НАП/

- Законово има ли пречка тази фирма да упражнява дейноста си?
- Какво може да се направи да продължи дейността си, в случай,че има законови пречки?
- Какви са правните последиците за юридическото лице и физическото лице ?

Моля Ви за отговор?
Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  Може ли да посочите как са натрупани загубите при положение, че дружеството няма задължения към никого?
  Няма законова пречка дружеството да упражнява дейността си, дори и когато е със загуба, но ако има задължения в големи размери, то дружеството е неплатежоспособно и/или свръхзадължено, което поражда задължение за управителя да иска откриване на производство по несъстоятелност (чл. 626 от ТЗ, чл. 227б от НК).
  При натрупана загуба това може да попречи дружеството да получава кредити от финансови институции, да участва в обществени поръчки и др., но няма пречка да упражнява дейността си.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Загубите са натрупани основно от заплати осигуровки,канц.м-ли,телефони,ток и др.
  При тази загуба следва ли фирмата да погаси загубата и по какъв начин? И трябва ли това да се впише в Търговския регистъл или в Агенцията по вписванията?
  Има ли начин по който тази загуба да се погаси без да е необходимо да се вписва където и да било?

  Предварително Ви благодаря!
 • Здравейте,
  Ако тези задължения (за заплати, осигуровки и т.н.) за изплатени, нямате никакъв проблем, тъй като дружеството не е неплатежоспособно/свръхзадължено.
  Ако обаче не са заплатени, те или трябва да се заплатят, или да се иска откриване на производство по несъстоятелност.
  Можете и нищо да не правите, но тогава от управителя може да бъде търсена съответната отговорност.
  В Търговския регистър към Агенцията по вписванията се вписва само молбата за откриване на производство по несъстоятелност, ако е подадена от длъжник, както и решенията на съда. Няма какво да обявявате в търговския регистър, ако не се в такава процедура.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря Ви много регистрирана съм и в други сайтове,но само тук ми отговорихте точно на въпроса!
  Още веднъж благодаря!!!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->