ММ одит ЕООД ММ одит ЕООД

Приложение №4 от ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 год.Какво следва да се оповести в приложение №4 от ГДД за 2013 год. по отношение на: получавано възнаграждение по договори за управление и контрол със съдружници и при получаване на възнаграждение за положен личен труд от съдружник. Дали следва да се оповести: начислено възнаграждение, изплатено възнаграждение или стойността на самия договор /третирайки го като сделка и то ако има фиксиран срок, за да може да бъде определен обема й/? Ако считате, че следва да се декларират самите договори, като такива, то значи ли че следва да се декларират само договори сключени през 2013 год. в пълния им обем и независимо от периода, които касаят /например 2013-2015 год,/?ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ЗА ЕКСПЕРТНОТО ВИ МНЕНИЕ!


Отговори

 • Здравейте, ако се има предвид понятието търговска сделка според мен не би следвало да се декларират .При положение, че НАП разшири понятието на сделка като юритически терми то тогава в обхвата могат да попаднат освен договорите за положен личен труд и ДУК и дарения и т.н
  На този етап не се наемам да Ви дам съвет за мен лично не са сделка тъй като не попадат като такава нито по ЗДДС нито по ЗДДФЛ - кадето са приравнение на трудови правоотношения.
  Доколкото знам се очаква разяснения на НАП по повод попълването на приложение 4 да се надяваме ,че ще излезе скоро.

  Поздрави В.Дадова
 • Какво правим с прил.4 към гДД по чл 92 след като на повечето фирми съм подала декларациите в НАП ?
 • Не следва ли да се коригират подадените декларации.
 • Здравейте , подайте корегиращи декларации вече имаме ии така дългоочакваното указание на НАП !
  Поздрави В.Дадова
 • Що се отнася до положения личен труд от съдружници в указанието на НАП изрично е уточнено в точка 4.3 като информация която не следва да се подава в справката на приложение 4 от ГДД
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->