Александър Георгиев Александър Георгиев Оперативен счетоводител

Трансформиране на продукция в дълготраен активЗдравейте,

в края на 2013г, част от продукцията, налична по с/ка"Продукция" към 31.12.2012г се трансформира в ДМА и част от продукцията произведена през 2013г се трансформира в ДМА. Как се отразява тази трансформация в ОПР ?

Реалности:

Начално салдо към 01.01.2013г на с/ка"Продукция" = 200 хил лв. От нея 40 хил лв се трансформират в ДМА, Взел съм Дт 203 / Кт 303 40 хил лв

През годината е произведена продукция за 300 хил лв, като 60 хил лв от нея е трансформирана в ДМА, като съм взел: Дт 203 /Кт 303 60 хил лв.

Крайно салдо по с/ка Продукция е 100 хил лв

Продадена през периода Продукция е за 300 хил лв.

Какво да отразя в ОПР и къде се отразява трансформацията на продукцията в ДМА в ОПР ?

Благодаря Ви.


Отговори

  • Здравейте,

    При съставяне на ОПР по Националните счетоводни стандарти (НСФОМСП) в разходната част следва да запишете на реда „Намаление на запасите от продукция и незавършено производство” 100 000 лв., а в приходната част на ред „Разходи за придобиване на активи по стопански начин” записвате сумата на трансформираната в дълготраен актив продукция – в случая също 100 000 лв.
    По този начин отчитате както превишението на изписаната продукция над произведената такава, така и факта, че направените разходи за производството на продукция за 100 000 лв. всъщност формират дълготраен актив, чиято стойност на придобиване ще се отчита като разход през периода на експлоатация чрез амортизационните отчисления.

    Поздрави,
    Виктор Баталов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->