MARGARITA PETROVA MARGARITA PETROVA SCHETOVODITEL

Разход за заплатиЗДРАВЕЙТЕ!

ФИРМАТА, В КОЯТО РАБОТЯ ИМА ЗАТРУДНЕНИЯ И СЪОТВЕТНО НЕВНЕСЕНИ ОСИГУРОВКИ И ДАНЪЦИ. НАПРАВЕНО И ОБЕЗПЕЧЕНИЕ КЪМ НАП И ПЕРИОДИЧНО СЕ ПОГАСЯВАТ НАТРУПАНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСИГУРОВКИ СА ВНАСЯНИ ДО 07.2013Г.

ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ И РАЗХОДИТЕ ЗА ОСИГУРОВКИ ЗА МЕСЕЦИТЕ 08,09,10,11,12 ИЛИ С ТОЗИ РАЗХОД ТРЯБВА ДА СЕ КОРЕГИРА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ, А СЛЕД ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРОВКИТЕ В НАМАЛЕНИЕ?

АКО ДОД НЕ Е ВНЕСЕН, А ЗАПЛАТИТЕ СА ДЕКЛАРИРАНИ КАТО ИЗПЛАТЕНИ, МОЖЕ ЛИ И ТИ ДА СЕ ОСЧЕТОВОДЯТ КАТО ИЗПЛАТЕНИ?

БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА!Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Чл.41, ал.2, т.1 и ал.5 от ЗКПО. Разходите, представляващи основно трудово възнаграждение по трудови договори и разходите за осигуровки към тях не представляват данъчна временна разлика дори ако възнагражденията и осигуровките да не са изплатени към 31.12.

  Забележете, че към горепосочените разходи не се включват разходите за възнаграждения по договори за управление и контрол, разходите за възнаграждения за положен личен труд на собственик, както и осигуровките към тях, които не са изплатени към 31/12. Те се посочват в увеличение на счетоводния резултат при преобразуването му за данъчни цели.

  Ако заплатите са изплатени задължително трябва това да се отрази в счетоводните регистри. Фактът, че ДОД не е внесе не влияе на счетоводното им отчитане.

  Поздрави,

  Лора Танева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->