Кремен Георгиев Кремен Георгиев Потребител

Видеонаблюдение на работното място - законно или не?Здравейте,

От известно време насам, по нареждане на директора, в нашето предприятие бяха инсталирани IP камери за видеонаблюдение на работните ни места, за което не сме давали съгласието си. Предприятието ни е частна собственост и до момента директора не ни е показал наличието на някакъв нормативен документ, който му дава право и основание за подобно видеонаблюдение.

Законно ли е това и ако не, кого да сезираме? Има ли значение дали ни записва с DVR, или само ни наблюдава в реално време?

Това, което прави законно ли е, ако е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, но няма нашето съгласие да го прави?

Благодаря предварително!
С уважение: К. ГеоргиевОтговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 32, ал. 2 от Конституцията никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
  Съгласно практиката на Комисията за защита на личните данни работодателят може да осъществява видеонаблюдение над работниците и служителите единствено, ако е получил тяхното изрично съгласие.
  Това, което можете да направите, е да сезирате КЗЛД, която разполага с правомощия да наложи имуществена санкция на работодателя.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте.
  В трудовото законодателство въпросът е разгледан и решен в Раздел VIII.
  "б" Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
  Чл. 107и. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) ...
  (3) Работодателят осигурява за своя сметка:....
  7. система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;
  Считам, че както и l посочения от колегата случай, е необходимо писменото съгласие на лицето/лицата/.
  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->