Антония Папазова Антония Папазова Потребител

Каква работно време следва да се впише в трудовия договорЗдравейте,

Българско дружество без офис назначава български граждани на трудов договор. Тяхната работа е да пътуват и да представят специфични продукти в целия свят - представяне на продуктите, продаване, консултации при използването и т.н.. За работата си те се отчитат пред друго чуждестранно дружество, възложител на българското. Всички разходи по пътуванията са поети от възложителя. При това положение как следва да бъде оформен договора им в частта работно време и работно място - те реално нямат работно място, когато са в България всеки си е в града, в къщи и от там работи /работодателя ги е оборудвал с комп. техника, телефони, принтери, които са по домовете им/, а когато трябва пътува извън България.

Предварително благодаря за вниманието.Отговори

 • Здравейте.
  Част от отговора се крие в подробностите. "когато са в България всеки си е в града, в къщи и от там работи"... В случая имаме "надомна работа", която е предмет на КТ и наличие на трудово правоотношение! Същото се урежда от
  Трудов договор за надомна работа
  Чл. 107в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Трудовият договор за надомна работа се сключва при условията и по реда на раздел І "Трудов договор" от тази глава. и следващи......
  Както се вижда от информацията, работодателят се е постарал да "въоръжи" работещите с достатъчно и скъпа техника! Очакванията му за парични постъпления вероятно са по-високи от тези при работа в страна-та.Работата на лицата е както от домовете им, така и извън страната. Мисля, че коректно е трудовите договори да са на пълно работно време! Ако основният работодател мисли по-различно, той ще изрази своето становище при подписването на ТД-ри.
  kazimirc4
 • Здравейте,

  само ще допълня, че с Трудов договор за надомна работа се определят и:
  - местонахождението на работното място;
  - трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащане;
  - редът за възлагане и отчитане на работата;
  - начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция;
  - консумативните разходи за работното място и заплащането им;
  - други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на надомната работа.

  Освен всичко това в трудовия договор биха могли да бъдат уговорени и други условия в зависимост от типа дейност, която се извършва.

  Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус се съдържа в 107в. от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->