Иван Христов Иван Христов управител

Документиране на пътни разходиУправлявам фирма /събирателно дружество/ в провинцията. Обектът, който стопанисвам се намира на 4 км. от моето местоживеене, което е и седалище на фирмата. До обекта си ходя с автобус на местната фирма превозвач. За пътя вземам билет. Пътувам два пъти дневно. Ходих при превозвача за фактура, но той отговори, че само билетите, които шофьора ми издава са достатъчни за признаване на пътя за разход на фирмата. Моля да ми обясните това истина ли е и как са уредени правно тези въпроси.

С уважениеОтговори

 • Здравейте,


  Здравейте, има вече отговор на този казус в сайта:
  http://balans.bg/870-razhod-na-bileti-ot-gradskija-transport/


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • Благодаря на г-н Велчев. Накратко ще Ви припомня, че бях задал въпрос дали билетите от вкъщи /където е седалището на фирмата/ до обекта, който стопанисвам ми се признават за разход без да имам карта и фактура.

  Но моля за ще едно пояснение. Моля Ви г-н Велчев отговорете ми аз като управител и собственик на тази фирма отговарям ли на категория социални разходи.Най-вече как се осчетоводява този разход. Ще Ви бъда благодарен за по-изчерпателно пояснение.

  С уважение,

  Иван Христов
 • Здравейте,

  Разходът за транспорт на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно е вид социален разход предоставен в натура. За да бъде обаче социален, е необходимо да бъде направен по отношение на всички служители в предприятието. Във Вашия случай следва за всички служители да бъде осигурен превоз.

  Съгл. чл. 210. ал. 1 не се облагат с данък социалните разходи за транспорт на работниците и служителите и на лицата, наети по договор за управление и контрол, от местоживеенето до местоработата и обратно.

  По отношение осчетоводяването на социалния разход следва да дебитирате сметка Други разходи срещу кредитиране на сметка Каса.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->