Mila Stoyanova Mila Stoyanova Потребител

Прекратяване на трудов договор от служителя без предизвестиеМоля ви за информация, какви са възможностите ми (на основание на кои членове от КТ) мога да поискам да ми бъде прекратен ТД с работодателя ми без да се налага да спазвам срока за предизвестие?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Възможностите за напускане без, която и от двете страни да дължи предизвестие са:
  - по взаимно съгласие на страните, изразено писмено
  - с изтичане на уговорения срок при срочен трудов договор
  - със завършване на определената работа
  - със завръщане на замествания на работа
  - когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме
  - с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса
  - при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме
  - поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител
  - не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи
  - работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване
  - работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт
  - преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс
  - продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура
  - работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа
  - е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен
  - постъпва на държавна служба
  - работодателят преустанови дейността
  - работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие


  Справка може да направите в чл.325 и чл. 327 от Кодекса на труда


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->