Кремен Георгиев Кремен Георгиев Потребител

Закриване на длъжност и преназначаване от безсрочен на срочен ТДЗдравейте,
Тази тема ме вълнува, тъй като това е хит сред работодателите от доста време насам.

В предприятието ни принудиха наш колега да подпише допълнително споразумение, по силата на което му променят длъжността от старши монтьор на монтьор, т.е. понижават го в длъжност с цел да му намалят заплатата и да икономисат средства, като естеството на работата му се запазва и той продължава да работи в същия цех. Човекът е с дългогодишен трудов стаж в предприятието и напълно заслужено заема въпросната длъжност. Разлика в изискванията на новата длъжност спрямо старата има, но тя е в полза на нашия колега, тъй като той се явява свръхквалифициран за "новата" длъжност. По силата на допълнителното споразумение той минава на 6 мес. изпитателен срок. Причините за иницииране на това споразумение, според работодателя, са закриване на длъжността старши монтьор.

Редно и законно ли е това и ако не, към кого той може да се обърне за помощ и съдействие?Отговори

 • Здравейте.
  Според Кодекса на труда - Трудов договор със срок за изпитване
  Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.).....
  (5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
  Според мен от тук се стига до понятието "Недействителност на трудов договор" или на отделни негови клаузи-развит в чл.74 и следващи от КТ. Право да обяви "недействителност" има съда след искова молба. Инспекцията по труда също може да го сезира по такъв казус!
  Бих Ви посъветвал лицето незабавно ! да се отнесе за съвет към ИТ по месторабота, и в зависимост от отговора да предприеме последващи действия! Вероятно следващата стъпка на работодателя може да е прекра-тяване на ТД с лицето!, но може и да не е и да цели само намаление на трудовото възнаграждение ? Затова най-напред изяснете намеренията на работодателя!!!
  И в двата случая ще е много трудно за човек без опит и в неизгодна позиция да се защити срещу работодателя!! Ще му е необходима правна помощ/синдикати/ако има/, адвокат, специалист по трудово право!!И увереността, че може да се справи, което е най-трудното в случая.
  Затова ако имате допълнителни въпроси, питайте.
  kazimirc4
 • Здравейте,

  Работодателят е в правото си да разширява или свива щатните си бройки спрямо обема на работа и икономическите условия, в които се намира.
  При закриване на определени длъжности работодателят предлага на служителите заемащи сходни позиции да се споразумеят.
  Според чл.119 от Кодекса на труда всяко изменение на трудовото отношение се извършва след подписването му и на двете страни.
  Ако една от страните не е съгласна по договорените промени съответно не полага подписа си.
  Ако работника или служителя счита, че са нарушени правата му може да се обърне към Инспекцията по труда - юридическия отдел, към който има безплатни консултации.

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->