Marieta Stoianova Marieta Stoianova Потребител

Наем на чуждестранно физическо лицеЗдравейте!

Предприятие, платец на наем на чуждестранно физическо лице, следва ли да удържи окончателен данък за четвърто тримесечие 2013 г.? Ако трябва, срокът за внасянето му до 31.01.2014 г. ли е? Чуждестранното лице трябва ли да подава ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ или е достатъчно подаването от платеца на дохода на декларации по чл. 55 ЗДДФЛ и посочването му в справка по чл. 73 ЗДДФЛ с код 304?

По отношение на определянето на лицето като чуждестранно - то живее и работи в Германия от дълги години, пребивава извън страната повече от 183 дни и центърът му на жизнени интереси е там - семейство, работа. Независимо, че има лична карта и постоянен адрес в България. Бихте ли ме поправили, ако схващането ми е невярно?Отговори

 • Здравейте,

  Според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната, тоест тълкуванията Ви по този въпрос са правилни.

  Доходите от наем, изплащан на чуждестранни физически лица, се облагат с 10% окончателен данък, който се удържа и внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието, за всяко тримесечие на годината без изключение.

  Ако лицето е получило само този доход, който е обложен с окончателен данък, то няма задължение да подава годишна данъчна декларация. Както сте посочили предприятието – платец на дохода има задължение да подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за всяко тримесечие, както и справката по чл. 73 от същия закон до 30-ти април на годината, следваща изплащането на дохода.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 4, ал. 5, чл. 37, ал. 1, т. 4, чл. 52, ал. 1, т. 5 и чл. 65, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви!
 • Здравейте,
  Искам да допълня въпроса. Облагат ли се с данък тези доходи в държавата, в която живее лицето /в посочения случай Германия/? Какво е необходимо като документи да представи лицето на предприятието, платец на наем, за да удостовери, че е чуждестранно лице.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->