Евгения Илиева Евгения Илиева Потребител

Личен труд на съдружникСъдружник е самоосигуряващо се лице в ООД. През декемри 2013 г. получава доход от същото ТД за положен личен труд. Кога при определянето на годишната данъчна основа се приспадат внесените през годината задължителни осигурителни вноски - в този случай, когато в същото дружество е положен личиният труд?

Ако например лицето е съдружник и в друго дружество, от което получи доход за положен личен труд, при определянето на годишната данъчна основа може ли да се приспаднат внесените чрез другото дружество осигуровки?Отговори

 • Здравейте,

  Самоосигуряващите се лица могат да се самоосигуряват само през един булстат. Тоест ако лицето е самоосигуряващо се и е избрало да внася осигурителните си вноски през булстата на Дружество А, то внася вноски за своя сметка само и единствено чрез булстат на Дружество А без значение, че е собственик и на Дружество Б.
  Данъка върху доходите на физическите лица се изчислява от платеца на доходите при изплащането им на месечна база. В случай, че лицето получава доход от дружество А, през което е избрал да се самоосигурява, данъка се изчислява след като се приспаднат осигурителните вноски, които лицето прави за своя сметка чрез това дружество.
  В случай, че лицето получи доход от дружество Б данъка се изчислява при изплащане на дохода без да се приспадат осигурителни вноски, тъй като лицето не се самоосигурява чрез това дружество.
  При попълване на годишната декларация, самоосигуряващите се лица попълват справка за окончателно определяне на осигурителния доход, където изравняват доходите си от самоосигуряване и определят осигурителния си доход на годишна база.
 • Много благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->