Гергана Стойчева Гергана Стойчева Потребител

Kлиенти по авансиЗдравейте,

Дружество има натрупана сума по сметка клиенти по аванси. Парите са превеждани по сметката на дружеството, но за тях не са издавани фактури. Тези пари стоят висящи от години.

Има ли възможност да бъдат отписани счетоводно по някакъв начин? Има ли законов срок? Пречи ли тези пари да продължат да стоят като салдо по сметката и да се прехвърлят година за година? Чиста печалба ли биха били на фирмата ?Отговори

 • Здравейте,

  Предполагам, че става въпрос за дружество регистрирано по ДДС и в тази връзка ще направя уточнение за неиздадени фактури при получени плащания от ДДС гледна точка:
  Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
  Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.
  Относно отписване на вземането съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане може да отпишете вземането с изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо.

  Справка може да направите в чл.113 ал.1, чл.182 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл.37 ал.1т.1 от Закона за корпоративно подоходно облагане


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • записванията на клиенти по аванси
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->