zzz zzz zzz zzz Потребител

Задължителна междуседмична почивкаРаботя на ненормиран работен ден за Летище София. Графикът ни се определя месец за месец. Ако работя по следния начин - три дни работя, един почивам, пак три работя, един почивам, четири работя и т.н., на колко часа почивка имам право между групите работни дни?Отговори

 • Здравейте.
  Ненормиран работен ден Чл. 139а. от КТ.
  (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на работодателя.
  (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) В случаите по ал. 3 общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс
  Конкретно това са:
  Междудневна почивка
  Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.
  Това са изискванията на трудовото законодателство. Ако имате въпроси по отношение на заплащането, питайте!
  kazimirc4
 • Здравейте,

  Според текста на Кодекса на труда при ненормиран работен ден работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден труд.

  Непрекъснатата междудневна почивка не може да бъде по-малко от 12 часа.
  При петдневна работна седмица седмичната почивка е в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

  Ако работите при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа, при промяна на смените непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.

  Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 139а, ал. 7, чл. 142, ал. 3, чл. 152, чл. 153, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте, интересувам се какво значи ПРИ ПРОМЯНА НА СМЕНИТЕ ПОЧИВКАТА Е 24 ЧАСА, В СЛУЧАИТЕ КОГАТО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА И ТЕХНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО НАЛАГА ТОВА.

  Аз работя на смени / 1,2,3 / и в почти всяка седмица се прави график / за сумарно изчисляване на работното време / Има ли право работодателя да прави следният график :
  събота втора - понеделник - първа
  събота трета - понеделник втора

  Поздрави,Александър Йорданов


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->