Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

ГФО и ГДДЗдравйете,

ЮЛ регистрирано по ЗЗДС подава нулеви декларации през цялата 2013 г., няма никакви приходи от продажби, разходите представляват месечни банкови такси за поддръжка РС и начислени амортизации за ДМА, който използваше за тестване на резервни електронни части за автомобили . Подава ли ГДД по ЗКПО, не ми е ясно указанието на НАП " не подават ГДД дружества, който не са извършвали дейност и нямат никакви приходи и разходи".

-С начислените амортизации следва ли да преобразувам счетоводния финансов резултат, тъй като през 2013 няма ВОП и сделки в страната

- От 01.01.2014 г.спира ли се начисляване на амортизации.

Предварително Ви благодаряОтговори

 • Здравейте,

  1. Прекратяване на данъчни амортизации

  Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът по изречение първо, и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план.
  Следователно ще прекратите амортизации съобразно този срок, ако този срок започва на 01.01.2014, няма да преобразувате резултата за 2013 г., и нямата основание за подаване на ГДД на дружество, което не е извършвало дейност.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->