Silvia Ilieva Silvia Ilieva Потребител

Дейност по намиране на работа в чужбина.Здравейте!

Фирма в БГ, нерегистрирана по ДДС има договор с германска фирма за намиране на работа в чужбина. Трябва ли БГ фирмата да се регистрира задължително по чл. 97а от ЗДДС, и как ще става самото издаване на фактура при превод, основанието кой член ще бъде? Ако имаме покупки, минават ли през дневниците, и имаме ли право на кредит?

Ако извършване и друга дейност в БГ паралелно, трябва ли да начисляваме ДДС/следим само оборота и нищо не правим с ДДС, не начисляваме и не ползваме?Отговори

 • Здравейте,

  Независимо дали извършвате или получавате услуга от друга страна – членка на ЕС, Законът за ДДС Ви задължава да се регистрирате на основание чл. 97а от него не по-късно от седем дни преди извършването на услугата или авансовото плащане за нея. За извършените покупки нямате право на данъчен кредит.

  Регистрираните лица на основание чл. 97а, 99 и чл. 100, ал. 2 от закона отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната. Регистрираните лица на основание чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона могат да не изготвят дневник за покупките.

  За продажбите, които извършвате към български контрагенти, не следва да начислявате ДДС и да ги включвате в дневника си за продажбите, докато не достигнете общ облагаем оборот за регистрация на общо основание или не направите доброволна такава. Основанието за неначисляване на ДДС във фактурите към български контрагенти е „чл. 113, ал. 9 от ЗДДС”, а в тези към чуждестранни контрагенти – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, когато извършвате услуга към чуждестранно данъчно задължено лице.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 21, ал. 2, чл. 97а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 и чл. 113, ал. 9 на ЗДДС, както и в чл. 113, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗДДС.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За извършването на дейността си в Германия дружеството е сключило договори за ползване на коли-бусове за извозване на работниците до работните им места, ползване на помещение за нощуване на работниците, консултантски услуги и услуги във връзка със закупуване на самолетни билети за превоза на работниците от България до Германия. В издадените от доставчиците /установени в други държави членки/ на дружеството фактури е начислен ДДС според ставките на съответните държави. Само по една издадена фактура за ползване на помещение на нощувки на работниците не е начислен ДДС.
  Зададени са следните въпроси:
  1. Дружеството има ли право на приспадане на данъчен кредит в размер на 19% по фактури, издадени от немска фирма, с предмет наем и ремонт и разходи за предприятието и на какво основание?
  2. Следва ли да се издават пътни листове за изразходваното гориво, при условие, че дейността се извършва в Германия?
  3. Дружеството има ли право на приспадане на данъчен кредит в размер на 19% по фактури, издадени от немска фирма с предмет наем на помещение и на какво основание?
  4. Дружеството следва ли да си самоначисли ДДС по фактура с предмет наем и отопление за помещение, издадена от германски контрагент и на какво основание?
  5. Дружеството следва ли да си самоначисли ДДС по фактура с предмет самолетни билети и общи разноски, издадена от германски контрагент и на какво основание?
  6. За получените консултантски услуги с доставчик кипърска фирма дружеството следва ли да си самоначисли ДДС и на какво основание?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->