Tsvetelina Donova Tsvetelina Donova administrator

Защита на ръководител при злоупотреба от служител пред работодателяСлужител ощетява организация с голяма сума. Доказано е, че той е виновният извършител. Изисква се отговорност по реда на чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда от прекия му ръководител, който не се явява работодател на виновния служител. Ръководителят е открил злоупотребата и е сигнализирал работодателя. В длъжностната характеристика на прекия ръководител е упоменато, че отговаря за цялостната дейност на организацията, а в тази на служителя че отговаря, организира и контролира цялостната специфично възложена му дейност.

Какви биха били съществените правни доводи при даване на писмени обяснения от ръководителя, че няма вина за злоупотребата, тъй като е осигурил контролна среда и сам, макар и след месец е разкрил ощетяването?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 193, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
  Това означава, че работодателят е стартирал процедура по уволнение на ръководителя. В конкретния случай, за да обоснове налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание - уволнение, работодателят трябва да докаже системни (чл. 190, ал. 1, т. 3 от КТ) или тежки нарушения на трудовата дисциплина (чл. 190, ал. 1, т. 7 от КТ).
  Видовете нарушения на трудовата дисциплина са предвидени в чл. 187 от КТ, като в конкретния случай работодателят би могъл евентуално да твърди, че са налице предпоставките на т. 3 - неизпълнение на възложената работа, или на т. 9 - увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства.
  Поради това на първо място ръководителят следва да обоснове липсата на предпоставките по т. 3 и 9 от чл. 187 от КТ, а на второ място - че дори и да са налице нарушения на трудовата дисциплина, то те не е системни и/или тежки.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->