МИГЛЕНА СТОЕВА МИГЛЕНА СТОЕВА Потребител

Продажба на земя - УПИМоже ли ЕООД да закупи земя УПИ от собственика и управител на дружеството, за да строи производствена сграда? Какви данъци ще плати собственика за продажбата на парцела? Дружеството не е регистрирано по ЗДДС.Отговори

 • Здравейте,
  Няма пречка ЕООД да придобие недвижим имот от едноличния собственик на капитала, но ако той има дългове към кредитори, те могат да искат обявяването на сделката за недействителна по отношение на тях.
  Следва да се плати местен данък към общината за прехвърляне на имуществото и данък общ доход (за физическото лице).
  Местен данък няма да се дължи, ако имотът бъде внесен като непарична вноска (апорт) в капитала на дружеството - чл. 48, ал. 1, т. 9 от ЗМДТ.
  Данък общ доход не се дължи в хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗДДФЛ - когато през данъчната година са придобити до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->