Alex Hristova Alex Hristova Потребител

Ревизия по ЗДДСЗдравейте, има ли правно основание ревизия по ДДС да обхваща период от февруари 2008 - до ноември 2013 г. включително?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 109, ал. 1 от ДОПК не се образува производство за установяване на задължения за данъци, когато са изтекли 5 години от изтичането на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена декларация.
  Причината е в установения в чл. 171, ал. 1 от ДОПК 5-годишен давностен срок, който тече, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.
  Дори и да бъде образувано такова производство, можете да възразите пред органа по приходите, че вземанията, за които е изтекъл 5-годишния период, са погасени по давност.
  При изчисляване на давността обаче имайте предвид разпоредбата на чл. 172, ал. 1 от ДОПК, съгласно която давността се спира, когато е започнало производство по установяване на публичното вземане - до издаването на ревизионния акт, но за не повече от една година.
  Съгласно чл. 172, ал. 2 ДОПК давността се прекъсва с издаване на ревизионния акт и започва да тече нова давност (чл. 172, ал. 3 ДОПК).
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->