Димитрина  Хаджиева Димитрина Хаджиева Потребител

Неподадена декл по чл 55 от ЗДДФЛФирма изплаща наем на физическо лице в месец 05,2013 удържа и внася данъка, но не подава декл по чл 55, сега да подаде ли справка по чл 73Отговори

  • Здравейте,

    Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се подава задължително от всички платци на доходи. Така че да, длъжни сте да я подадете.
    Що се отнася до неподадената декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ моля да имате предвид, че лице, което не подаде в срок данъчна декларация по ЗДДФЛ, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 и 73а, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->