РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Справка 73 по ЗДДФЛУправител на ЕООД получава възнаграждение за положен личен труд в дружеството. Следва ли да се включва в справката по чл 73 от ЗДДФЛ ?Отговори

  • Здравейте,
    Справката по чл.73 от ЗДДФЛ се подава от платците на доходи на физически лица и включва доходи, различни от тези по трудови правоотношения. По смисъла на §1 т.26 буква "и" от ЗДДФЛ възнаграждението, което получава едноличният собственик на ЕООД за вложен личен труд, се приравнява на доход от трудови правоотношения и не се декларира в справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->