krasimir dimitrov krasimir dimitrov slujitel

Прекратяване на трудов договорИма ли вариант за прекратяване на трудов договор без предизвестие и ако има такива моля кажете ми ги?


Отговори

 • Здравейте,

  От така зададен въпроса не става ясно дали има уговорен изпитателен срок и в чия полза, на работодателя на работника и на двете страни, затова допускам,че изпитателния срок вече е преминал. Също така допускам,че вие искате да напуснете работа без да отправяте предизвестие за напускане.

  Възможностите за напускане без, която и от двете страни да дължи предизвестие са:
  - по взаимно съгласие на страните, изразено писмено
  - с изтичане на уговорения срок при срочен трудов договор
  - със завършване на определената работа
  - със завръщане на замествания на работа
  - когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме
  - с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса
  - при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме
  - поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител
  - не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи
  - работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване
  - работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт
  - преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс
  - продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура
  - работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа
  - е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен
  - постъпва на държавна служба
  - работодателят преустанови дейността
  - работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие


  Справка може да направите в чл.325 и чл. 327 от Кодекса на труда


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->