РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Задължения на синдикаДружество, регистрирано по ДДС, е обявено в несъстоятелност. Има назначен синдик.

Кой е длъжен да подава справките по ДДС, подаване на декл. по чл.92 от ЗКПО и побликуване на отчетите в Търговския регистър? Управител или синдик?

Благодаря Ви!
Лека седмица !Отговори

 • Здравейте,
  Производството по несъстоятелност може да бъде разделено на 3 фази: предварителна, при която все още няма назначен синдик и съдът проверява дали са налице предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност; откриване на производството, което става с решение на съда и с което се назначава временен синдик, а впоследствие и постоянен; и обявяване в несъстятелност, което става с отделно решение на съда.
  Във Вашия въпрос посочвате, че дружеството вече е обявено в несъстоятелност, но е възможно производството все още да не е достигнало до тази фаза, но въпреки това да има назначен синдик, т.е. само да е открито производството по несъстоятелност.
  Ако това е така, то в този случай управителните органи на дружеството запазват функциите си, но упражняват правомощията си под надзора на синдика, т.е. управителят извършва всички необходими действия по управление на дружеството, но за да са валидно извършени, синдикът следва също да се е подписал и да е дал съгласието си.
  Ако обаче дружеството вече е обявено в несъстоятелност и правомощията на управителните органи са прекратени, то управителни функции притежава единствено синдикът. Той подава необходимите документи в търговския регистър и справките в НАП.
  Възможно е да са налице предпоставките за дерегистрация на дружеството по ЗДДС (чл. 107, чл. 176 ЗДДС).
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->