Simeon Pavlov Simeon Pavlov Потребител

Задържана трудова книжка при напусканеДобър ден,

От 02.01.2014 ми влезе в сила заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с работодателя ми, т.е. вече го чакам 12 дни да ми върне трудовата книжка а той не ми я връща и не се ангажира с точна дата кога ще ми я даде, а не мисля да го чакам до безкрай.

Това ми е първа работа, тоест те трябва да ми издадат трудовата книжка. Но докато бях на работа във фирмата не ми беше дадена да се съхранява в мен.

Мога ли да подам оплакване в Инспекцията по труда и какво могат да предприемат? Мога ли да претендирам за обещетение по чл. 226 от Кодекса на труда?Отговори

 • Здравейте.
  В съответствие с изискванията на НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ- Чл. 6. (1)
  (2) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу подпис на работника или служителя. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки по приложение № 1. Същото разпорежда и Чл. 350. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) от КТ (1) При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.Под никакъв предлог работодателя не може да задържи трудовата Ви книжка!
  Същият този работодател е задължен при постъпване за първи път на работа съгласно Чл. 348.от КТ (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1)
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка. Постъпването за първи път на работа се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация.
  На Ваше място незабавно бих уведомил Инспекцията по труда по месторабота за тези проблеми, като бих посочил поименно виновниците за това нарушение на КТ-работодателя и конкретното длъжностно лице, което е длъжно да извърши горното.
  Ако можете да докажете пред контролните органи наличие на имуществени или неимуществени вреди, то можете да претендирате за обезщетението по чл.226 от КТ.
  Съветвам Ви незабавно да сезирате ИТ, като опишете горните обстоятелства и ако счетете за необходимо да изискате упражняване на административно наказателна отговорност спрямо виновните длъжностни лица. Все пак са налице две нарушения на трудовото законодателство, които не са свързани с особени разходи или натоварване!!
  Според разбиранията ми бих уведомил фирмата, че смятам да упражня правата си НЕЗАБАВНО пред контролните органи, което ще е придружено със санкции , и че по-разумно е всичко да приключи без протакане. Така ще сте направили необходимото от Ваша страна и ще се чуствате изправната страна.
  Пожелавам успех . kazimirc4
 • Здравейте,
  Колегата ви отговори изчерпателно

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->