велика илиева велика илиева Потребител

Работно времеАко в дадено предприятие работят с непрекъснат цикъл, възможно ли е да ги водят на пет дневна работна седмица като дневната смяна пример първа смяна от 6 до 14 втора смяна от 14 до 22 трета смяна от 22 до 6 и какво трябва да предприемат?Отговори

 • Здравейте,

  Няма пречка работният процес да се организира на смени и въпреки това се прилага подневно, а не сумирано изчисляване на работното време. В този случай трябва да вземете предвид, че непрекъснатата междудневна почивка за работниците не може да бъде по-малко от 12 часа, а седмичната почивка е в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя.

  В Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 152 и чл. 153, ал. 1от Кодекса на труда както и в чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->