Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Осигуровки и разходи в ЕООДЗдравейте,

Работещ собственик в ЕООД-фирма за фризьорски услуги. Счетоводството се води по ЗКПО. и не е на патент. Собственика няма друг персонал , а сам работи. Получава заплата за това върху МОД: 420 лв. Чиста сума за изплащане всеки месец:

390,31 лв.Внася всеки месец осигуровки 123.06 лв. както и авансов ддфл 29,69 лв. Подава се всеки месец декл. 1 с код 12 и декл.6 за данъка. Въпросите са ми: Признава ли се данъчно за разход на фирмата начисления доход 420 лв. или 5040 лв. за цялата година .Осигуровките са за сметка на лицето като то всеки месец внася в касата-123,06 лв. Правилно ли е че се подава всеки месец Декларация 6 за данъка, след като лицето е работещ собственки и внася авансово всеки данък? Каква служебна бележка и за какъв размер на дохода 420 лв. или реално изплатения трябва да се издаде на лицето, за да си подаде ГДД по чл.50?

Освен това фирмата е закупила телевизор за фриз. салон, за привличане на клиенти. Стойността е над 700 лв.

Ще се признае ли за данъчни цели този разход и трябва ли някаква заповед да се пусне за това.

Благодаря предварително. Моля, ако ви е възможно по-скоро да отговорите,тъй като скоро ще трябва да се приключи фирмата.Отговори

 • Здравейте,

  Правилно е да се декларира и внася всеки месец авансов данък за дохода на собственика на дружеството, полагащ личен труд в дружеството. Това е така, защото този случай е приравнен на трудовите правоотношения за целите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Задължително се издава и предоставя на собственика служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък в срок до 31 януари. Образец на бележката може да намерите на сайта на НАП: http://www.nap.bg/page?id=150

  Разходът за възнаграждението на собственика ще бъде признат за данъчни цели в пълния си размер – 5040 лв. Чистата сума за получаване от собственика трябва да се изчисли като от брутната (420 лв.) се приспадне освен данъкът и сумата на всички осигурителни вноски, тъй като те са за сметка на лицето. Така ще се избегне и внасянето на сумите на каса.

  Разходът за закупуване на телевизор е допустимо да се признае на основание на факта, че увеличава удовлетвореността на клиентите, съответно качеството на услугата, а с това и очакваните приходи. Документирането му за данъчни цели става единствено с оригинала на фактурата за закупуване и евентуално със стокова разписка за доставката, ако Ви е предоставена такава.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 42, ал. 2 и чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и в т. 26, буква „и” от Допълнителните разпоредби на същия закон.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте Благодаря Ви за бързия отговор.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->