Йоанна Николова Йоанна Николова Потребител

Отпуск по договор за извънтрудови правоотношенияЗдравейте,

По договор за извънтрудови правоотношения възможно ли е да се ползват болнични за бременност, раждане и отглеждане на дете или за общо заболяване?Отговори

 • Здравейте,

  Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, не са осигурени за риска „Общо заболяване и майчинство”. Поради тази причина, ако към датата на настъпване на основанието за ползване на отпуска/болничния сте наета само по извънтрудово правоотношение, няма да имате право на обезщетение от държавното обществено осигуряване. Изключение от горните изречения правят лицата, които работят като управители на търговски или на неперсонифицирани дружества на основание договор за управление с дружеството – такива лица са осигурени за всички рискове и имат право на обезщетение при настъпването им.

  Условията за придобиване на право на обезщетенията са да сте осигурена за общо заболяване и майчинство и да имате 6 месеца осигурителен стаж като осигурена за този риск за обезщетенията за временна неработоспособност (болнични) и 12 месеца стаж за обезщетенията за бременност, раждане и отглеждане на дете.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 4, ал. 1 и ал. 3, чл. 40, ал. 1 и чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->