Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Служебна бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛЗдравейте,

На ФЛ е изплащан ежемесечно наем, като са издавани СИС и служебни бележки. С новото изискване на НАП, че служебната бележка трябва да бъде само една, при попълването и нещо не ми е много ясно:

в т." е записано облагаем доход" . Обагаем доход по ЗДДФЛ означава дохода намален с нормативно признати разходи. Попълвам т. 4.1 1-во трим / дохода намален с 10% нормативно признати/

т.4. 2 2-ро трим. /Доход намален с 10% нормативно признати/

т.4.3 3-то о трим /Доход намален с 10% нормативно признати/

и в т. 4.4 каква сума трябва да покажа / брутната, тъй като тя е изплатена реално / или независимо,че не се удържа данък пак я намалявам изкуствено с 10% нормативно признати, независимо, че е изплатена брутната сума.

При така издадена бележка няма никакво съответствие на обобщената сума по Служебната бележка и сумата, която ще бъде записана в справката по чл.73 .

-Друго, което ме притесняма че лицето може да включи в приложение 3 на ГДД по чл.50 тази сума по служебната бележка , а не от СИС.

Моля за компетентното Ви становище.
Предварително Ви благодаря.Отговори

 • Здравейте г-жо Гиздова,

  Да, за съжаление тази служебна бележка, която НАП публикува на сайта си (по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ - за придобити доходи от друга стопанска дейност) е пълна безсмислица.
  На практика ако платеца на дохода издаде такава служебна бележка на лице, получило доход от наем или доход от извънтрудово правоотношение, лицето няма да има пълната информация за да си попълни годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

  Защо да не може, ще попитате!?

  Това е така тъй като в цитираната служебна бележка не само липсва брутната сума но и сумата на нормативно признатите разходи, които лицето е длъжно да попълни в приложение 3 от декларацията по чл. 50.
  Защо има такова несъответствие между бележката, която трябва да издаде платеца на дохода, и информацията, която ФЛ трябва да попълни в декларацията по чл. 50.... не знам.

  Аз лично се обаждах на националния телефон на НАП и от там ми казаха, че на ред 1 и ред 4 от служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, трябва да попълня не облагаемия доход а брутната сума по сметките за изплатени суми.
  Когато ги попитах дали те ще подпишат служебна бележка с невярно съдържание, защото аз няма да го направя, ми казаха да подам официално запитване до НАП и да чакам отговор.

  И така стигаме до въпроса, какво да направи платеца на дохода?

  За момента нямаме отговор на този въпрос.
  Обещавам ви, когато получа отговор на запитването си до НАП, да го публикувам тук, за да може да стане достояние на повече хора.
 • Благодаря Ви.
  За съжаление , аз също три пъти се обжадах в НАП и имам три различни устни отговора. Един път ми отговориха, "щом е записано облагаем доход, следователно в т.4.4 трябва да запиша облагаем доход / дохода - намален с нормативно признати разходи", и два пъти, че в т.4.4 следва да запиша сумата коуто е изплатена т.е. брутната.
  За съжаление, съм издала една служебна бележка като в 4.4 записах също облагаем доход и по всяка вероятност е сгрешена.

  С уважение
  Виолета Гиздова
 • Здравейте отново,

  Ето и отговора от НАП.

  Уважаеми господин Димитров,
  В случай ,че през годината са издавани служебни бележки по действащото законодателство 2013г. за изплатени доходи по извън трудови правоотношения същите могат да се използват и да се приложат към ГДД. ФЛ получател на дохода има право и при поискване може да Ви поиска нова служебна бележка от новият тип и Вие следва да му я издадете. В служебната бележка следва да бъде посочена брутната сума на дохода независимо, че е посочено – облагаемият доход.Предвижда се да има пояснение съм сметката за изплатени суми за 2014г.със забележка, че на редове 1 и 4 се посочва размера на дохода подлежащ на облагане ,но по настояще бележката остава в този вид.

  С Уважение,
  Г.Иванова
  Информационен център
  Национална агенция за приходите
  Информационен телефон на НАП - 0700 18 700
  Електронна поща: infocenter@nra.bg
 • Здравейте г-н Димитров,

  Сърдечно Ви благодаря.

  С уважение
  Виолета Гиздова


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->