Потребител

Изменение на Наредба № Н-8Здравейте,


Във връзка с изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г., публикувана в сайта на НАП искам да попитам: Ако заплатите за месец декември 2013г. са начислени и изплатени през месец януари 2014г., до коя дата трябва да подам Декларация Образец 6, защото от това, което чета разбирам, че в този случай трябва да подам Обр.6 до 25.01.2014г, но без начисленият данък, а за данъка, удържан от заплатите за месец декември 2013г, трябва да подам Обр.6 до 25.02.2014г.? Правилно ли съм разбрала?

Това означава ли, че ако заплатите за м.01.2014г. ги изплатим през м.02.2014г., ще трябва да се процедира по същият начин-подам Обр.6 за заплатите за 01.2014г. до 25.02.2014г, но без начисленият данък, а за данъка, удържан от заплатите за месец 01.2014г., трябва да подам Обр.6 до 25.03.2014г.

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Разсъжденията Ви в общи линии са правилни. Съгласно измененията в Наредба № Н-8, влезли в сила от 1-ви януари, работодателите вече имат задължение да подават отделни декларации образец №6 – една за дължимите осигуровки за месеца и една за удържания данък. Декларация образец №6 за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се подават едновременно с подаване на декларация образец № 1 – в случая до 25-ти януари 2014 г. за начислените заплати за декември 2013 г. Попълва се код за вид плащане „5” и фактическата дата на изплащане или начисляване на заплатите.

  При хипотезата, в която заплатите са изплатени през месец януари, за удържания от тях данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ се подава още една декларация образец №6 в срок от 1-ви до 25-ми февруари, като в нея се записва код за вид плащане „8” и дата на изплащане – 31.01.2014 г. – последния ден на месеца на изплащането. В полетата за месец и година се записва 01.2014 – месецът и годината на изплащането на заплатата, съответно удържане на данъка.

  За допълнителни примери и разяснения относно подаването на декларации образец №6 през 2014 г. Ви препоръчвам да прочетете следното становище на страницата на НАП http://www.nap.bg/news?id=1771

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 3, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и в Указанията за попълване на Декларация обр. № 6 в Приложение № 4 към Преходните и заключителни разпоредби на същата наредба.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
  • 07 Jan 2014 14:42
  • (Потребител)
  • 0
  БЛАГОДАРЯ
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->