Аксиния  Дамянова Аксиния Дамянова Потребител

Приходи от Бюро по трудаФирма има сключен договор с Бюро по труда за наемане на безработно лице. Бюрото по труда възстановява на работодателя средствата за работна заплата и осигуровки след представяне ня необходимите документи. Може ли да си признае за приход сумата за м. ноември и декември, която до 31.12. не е постъпила по сметката на фирмата?


Отговори

  • Прихода ще се признае когато сумите постъпят по банковата сметка на фирмата, но не и преди това.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->